News

ေက်ာင္းမတက္ေရးတားျမစ္ျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ၏ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္ေျပာၾကား

Zawgyi

ေက်ာင္းမတက္ေရးတားျမစ္ျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ၏ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားသည့္ ကေလး သူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္သည္ ထိပ္ဆုံးကပါ ဝင္ေနၿပီး

ေက်ာင္းမတက္ေရးတားျမစ္ျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ၏ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

နိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕

၅ ႏွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၄) ေက်ာင္းဆင္းမည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၎က ယင္းသို့ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ၎က နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရးက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ

အေျခအေနတြင္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိသည့္သူမ်ားက ေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္မဖြင့္နိုင္ရန္ႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ကို အေႏွာင့္အယွက္

ျဖစ္ေစရန္ အဖ်က္ အေမွာင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္ကို အားလုံးအသိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို့ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား လမ္းမွားမေရာက္ေစရန္၊ ပညာေရး တစ္ပိုင္း တစ္စျဖင့္ အနာဂတ္ဘဝမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္၊ ပညာေရး

ဝန္ႀကီးဌာနက ခ်မွတ္ ထားသည့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္အားလုံး ပညာေရးအဆင့္တိုင္း မည္သည့္ခြဲျခားမွုမၽွ မရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ

ျဖစ္သလို ပညာသင္ၾကားေပးသည့္ ေနရာတြင္လည္း အတန္းေအာင္ရန္၊ စာေမးပြဲ ေအာင္ရန္ထက္ အမွန္တကယ္စာတတ္ရန္၊ ပညာတတ္

ရန္ ဆရာ့က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ သင္ၾကားေပးၾကရန္လည္း ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ Source;EPN ဝလုံ