News

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရန္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမထဲလို႔ လာခ်င္ေသာ လူငယ္ေတြ သတိထားရမယ့္အခ်က္ (၅)ခ်က္ 

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရန္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမထဲလို႔ လာခ်င္ေသာ လူငယ္ေတြ သတိထားရမယ့္အခ်က္ (၅)ခ်က္

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရန္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမထဲလို႔

 

လာခ်င္ေသာ လူငယ္ေတြ သတိထားရမယ့္အခ်က္ (၅)ခ်က္

ပထမအခ်က္ကေတာ့…… ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ႕….ကိုယ့္‌‌ဖြားဖက္ေတာ္ကိုယ္ အရင္ေတာ္လွန္ၾကပါ…..

ကိုယ့္xီးကိုယ္ အရင္ေတာ္လွန္ၾကပါ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမေတြမွာ ပထမဆုံးတက္တဲ့ ျပႆနာက ဖုန္းကိစၥပဲ…

အမ်ားစုက လူငယ္‌ေတြ ျဖစ္ေတာ့ ခ်စ္ေရး ႀကိဳက္ေရး ရွိၾကတယ္ .. အေတာ္မ်ားမ်ားက အဆင္ေျပတယ္

ခ်စ္ ေရ သဲေရ နဲ႔ၿပီးၾကေပမဲ့ တခ်ိဳ႕က ဖုန္းကို နာရီေပါက္

 

‌ေအာင္ ေျပာ … စခန္းေတြထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်

အေျခအေန‌ေတြ အကုန္ သံေတာ္ဦး ျပန္တင္ေနတာၾက အဆင္မေျပဘူး ..

လွ်ပ္စစ္ကလည္း ရွားပါး … အဆိုးဆုံးက ေတာထဲ ေရာက္ၿပီး သင္တန္း စခါမွ ေစာ္က ျပန္ေခၚလို႔ ျပန္ခ်င္တယ္

ဆိုတာမ်ိဳးပါ .. ေယာက္်ားေတြတန္မဲ့ ေစာ္သတိရရင္ တငိုငို တရယ္ရယ္ျဖစ္တက္တဲ့

‌ေကာင္ေတြကို အႀကံေပးခ်င္တာက ကိုယ့္xီးကိုယ္ အရင္ေတာ္လွန္ၾကပါ….

တာ္လွန္ေ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွလာပါ အမ်ားစုက ‌စစ္သင္တန္းကို ခရီးသြား

 

ကုမၸဏီနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီးဘုရားဖူး ထြက္သလို လိုခ်င္ၾကတယ္..

ေရာက္တာနဲ႔ စားစရာ ေနစရာ အသင့္ ဒီေန႔ေရာက္ နက္ျဖန္ လက္ထဲ ေသနတ္ အသင့္ထည့္‌ေပး၊

သင္တန္းေပး ဆိုတာမ်ိဳး လိုခ်င္ၾကတယ္ .. က်န္တဲ့ အလုပ္ ငါတို႔နဲ႔

 

မဆိုင္ဆိုတာမ်ိဳး သေဘာထားခ်င္ၾကတယ္…

ေတာထဲမယ္ ေနရာေဒသေပၚ မူတည္လို႔ အစာေရစာ အျပင္ တဲ အိမ္သာ စတာ‌ေတြ ေဆာက္ ဖို႔ ဓနိ

သက္ကယ္ ဝါး စတာ‌ေတြ ထမ္းတင္ရႏိုင္ပါတယ္ … အ‌ေျခအေန ေပၚမူတည္ၿပီး

 

ထင္းရွာ ေရထမ္း ေပါင္းရွင္း အကုန္လုပ္ရပါတယ္ …

သိပ္လူရာ မဝင္ခ်င္ပါနဲ႔ အမ်ားစုက ႏိုင္ငံေရး သိပၸံကို ေလနဲ႔ဝမ္းသာ မကြဲတာ.. ပြင့္လင္းျျမင္သာမႈ

‌ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန ရွိသမွ် သတင္းအခ်က္အလက္ အကုန္သိခ်င္ၾကတယ္… မေျပာျပရင္

စခန္းတာဝန္ခံေတြကို ပ ဒီးပဒါးေတြ မၾကားတၾကား ေျပာတာမ်ိဳး လုပ္ခ်င္ၾကတယ္..

က်ဳပ္တို႔က‌ေတာ့ သင္တန္းၿပီးမယ့္ရက္နဲ႔ ျပန္ရမယ့္ရက္ကို ေက်နပ္နပ္ မေက်နပ္နပ္ ေျပာေလ့မရွိဘူး …

ေျပာရင္ ဆရာသမား အမ်ားစုက ေနာက္က ေစာ္ေတြ မိသားစု

 

ဒီးပဒါးေတြ မၾကားတၾကား ေျပာတာမ်ိဳး လုပ္ခ်င္ၾကတယ္..

က်ဳပ္တို႔က‌ေတာ့ သင္တန္းၿပီးမယ့္ရက္နဲ႔ ျပန္ရမယ့္ရက္ကို ေက်နပ္နပ္ မေက်နပ္နပ္ ေျပာေလ့မရွိဘူး … ေျပာရင္

ဆရာသမား အမ်ားစုက ေနာက္က ေစာ္ေတြ မိသားစု ေတြကို ျပန္ေျပာၾကတယ္ .. ေနာက္ဆက္တြဲက ဒလန္လုပ္တာ

မဟုတ္ဘဲ သတင္းေပါက္ရင္ နယ္ေျမ အေျခအေနေတြ ရႈပ္ေထြးလာေရာ ..

တကယ္ ရႈပ္ေထြးလာလို႔ စစ္ေၾကာင္း ခ်ီလာၿပီဆို ညႀကီး

 

မိုးထဲ ေရထဲ စစ္ေၾကာင္းကို မိုင္းနဲ႔သြားဆင္းေစာင့္ရတာက

ေသနတ္ေလး ပစ္တက္႐ုံ သာမန္ ဗုံးေလး လုပ္တက္႐ုံနဲ႔ သြားလို႔ရတာမဟုတ္ဘူး ..

ဒီေတာ့ အာေခ်ာင္မႈေၾကာင့္ ေနာက္က EAO ေတြနဲ႔ စခန္း တာဝန္ခံေတြဟာ အခန႔္မသင့္

 

အသက္နဲ႔ ရင္းၿပီး ေစာက္လုပ္ရႈပ္ရတယ္ … ရက္အတိအက်နဲ႔ လုပ္ခ်င္ရင္

‌ေတာထဲမလာဘဲ တရား စခန္း သြားတာ .. ပန္းထိုးနည္း

 

သင္တန္း တက္တာေတြက ပိုအဆင္ေျပမယ္..

၄ေသာက္ဆံကိ အသြား အျပန္စရိတ္ေတာ့ ေလာက္ေအာင္ ယူခဲ့ၾကပါ..

 

ကုန္းတတန္ ေရတတန္ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ၿပီးမွေရာက္တဲ့ေနရာေတြဆီကို

အိမ္က ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္ေလးနဲ႔ ပိုက္ဆံ ႏွစ္ေသာင္းေလာ

 

က္ပို႔ေပးခ်င္လို႔ သြားယူေပးစမ္းပါ ဆိုတာမ်ိဳး မခ်ိဳးပါနဲ႔ ..

အကုန္ရွိတာနဲ႔စားရပါတယ္ … ေတာထဲေရာက္လို႔ ႏွစ္ရက္မွ

 

မျပည့္ခင္ ဒဏ္မခံႏိုင္လို႔ ျပန္ခ်င္တာ ငမ္းငမ္းတက္

. ေမးေတာ့ အျပန္လမ္းစရိတ္ေတာင္ တဝက္ျပည့္ေအာင္မရွိဘူး

 

ဆို ေတာ့ က်န္တဲ့ လူေတြကို သပ္သပ္ လာဒုကၡ ေပးေနသလိုပဲ …

တကယ္ အၾကမ္းခံႏိုင္မွလာပါ သင္တန္းဆိုရာမွာက ရက္တို ေသနတ္ပစ္

 

သင္တန္းေလာက္ကေနစၿပီး သင္တန္းသားခ်င္း ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲတိုက္

မိရင္ ဆယ္ငါး မိနစ္ေလာက္ ပါး႐ိုက္ ေရႏွစ္ ကုန္ကုန္ ေျပာရရင္

 

ေဘာေမြးပါ မီးရႈိ႕ ႏွိပ္စက္ၿပီး မင္းအေဖ နာမည္

ဘယ္သူလဲ အေမနာမည္ ဘယ္သူလဲထိ အစမ္း စစ္ေမးတဲ့

 

သင္တန္းေတြ အထိရွိပါတယ္ …

အမွန္ေျဖမိရင္ ကိုယ့္အဖြဲ႕ထဲ ျပန္ေရာက္တဲ့ အခါ ပိုနာပါတယ္ ..အဲ့မွာ

 

တကယ္ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ က်ဳပ္တို႔ က ဟိုသင္တန္းမွ တက္ခ်င္တာတို႔

ဒီသင္တန္း ထဲထည့္ေပးပါတို႔ အာမေခ်ာင္ပါနဲ႔ .. က်ဳပ္တို႔က ေလေပါေတြ ေတြ႕ဖူးလို႔ ႐ိုးေနပါၿပီ ..

CRD_